Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
 
         


Witraż Sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach 79C, 16-070 Choroszcz. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0058/16 pn. „Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0058/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki „Witraż”.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek oferty innowacyjnego okna Powertherm,
- wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym eksportowej,
- podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 14 556 721,68 zł

Dofinansowanie 4 721 243,97 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oprogramowania do sterowania procesem produkcyjnym oraz usługę doradczą

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - oferta na zakup, dostawę i uruchomienie linii montażu okien

Protokół wyboru wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – audyt wzorniczy