Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
 
         

Dotacje z UE

Projekty w trakcie realizacji:

PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „WITRAŻ” SP. Z O.O. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-040/12 pn. „Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym spółki „Witraż” poprzez zakup innowacyjnych centrów tnących i centrów do obróbki ram” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-040/12-00 z dnia 17.10.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnie wskaźniki projektu w postaci: m.in. ulepszenia dotychczas oferowanych produktów (okna PCV i energooszczędne), zwiększenia automatyzacji i wydajności procesu produkcyjnego, zwiększenia zatrudnienia.


Zapytania ofertowe:

 

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską:

  1. Projekt pt. "Rozwój eksportu firmy Witraż poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu"
    - Zapytanie ofertowe
    Uzasadnienie wyboru oferty
     
  2. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
    Zapytanie ofertowe


Informujemy, iż w wyniku realizacji projektu pn: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Witraż na arenie międzynarodowej poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego stolarki PCV 
o innowacyjną linię zgrzewająco-czyszczącą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, unowocześniony został proces produkcyjny w firmie poprzez zastosowanie nowoczesnej linii zgrzewająco-czyszczącej 
o innowacyjnej technologii produkcji okien PCV, co wpłynęło na zwiększenie jakości produkowanych przez nas okien. Zakup linii umożliwił nam również wprowadzenie na rynek nowego produktu 
w postaci okien energooszczędnych o współczynniku przenikalności ciepła dla całego okna Uw = 0,8. Dzięki realizacji projektu, możemy zaoferować Państwu jeszcze wyższą jakość naszych produktów po konkurencyjnych cenach.
Zapraszamy do współpracy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego